Aankoop

Villacus bemiddelt bij de aankoop van grond en exclusief vastgoed.

De nadruk ligt hierbij op exclusieve woningen, landhuizen, kastelen, landgoederen en buitenplaatsen, voor permanente bewoning of als tweede huis.

Het betreffen veelal unieke en/of monumentale objecten.

Het aandachtsgebied behelst de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) in het bijzonder en West-Europa in het algemeen.

Buiten Nederland heeft Villacus samenwerkingsverbanden met lokale gecertificeerde vastgoedspecialisten.

Daardoor heeft Villacus toegang tot een zeer uitgebreide database met vastgoed objecten, waarvan een deel niet officeeel op de markt is.

In deze situatie blijft Villacus echter wel uw eerste aanspreekpunt.

Wij zijn graag bereid om, zonder enige verplichtingen, samen met u een inventarisatie te maken van uw wensen.

De transacties waarbij bemiddeld wordt, kunnen betrekking hebben op eigen gebruik, maar ook op toekomstige ontwikkelingen van nieuwe landgoederen, nieuwe natuur, waterbeheersing, infrastructurele ontwikkelingen en tevens uit het oogpunt van permanente of recreatieve woningbouw.