Taxatie vastgoed

Villacus werkt samen met een aantal gecertificeerde register taxateurs die taxaties van zowel woningen als landelijke objecten kunnen verzorgen ten behoeve van:

  • Aan- of verkoop exclusieve landhuizen en landgoederen
  • Aan- of verkoop van agrarisch onroerend goed
  • Financieringsaanvragen
  • Schenking en successie
  • Boedelscheiding
  • Bedrijfsovername en balanswaardering
  • Staking van de onderneming
  • Minnelijke waardering fiscus
  • Schadeloosstellingen bij onteigening en planschade
  • Ruilverkaveling

Essentieel onderdeel van de taxatiedienst is de kwaliteit en volledigheid van het taxatierapport.