Villacus Rentmeesters

Villacus is een allround vastgoedbedrijf met een afwijkende benadering van de markt.

Hedentendage ligt er een steeds grotere druk op het landelijk gebied en maken steeds meer partijen aanspraak op de ruimte die, met name, Nederland biedt.

Van het feit dat deze ruimte beperkt is en dat hiermee op een zorgvuldige wijze dient te worden omgesprongen, zijn steeds meer partijen zich bewust. Nederland wordt steeds meer volgebouwd waardoor er met de beschikbare ruimte voor natuur, recreatie, enz. zorgvuldiger omgegaan dient te worden.

De 'groene ruimte' op de grens van het stedelijk gebied en het buitengebied is 'hot' op dit moment en dat zal alleen maar sterker worden.

De eenheid van het landelijk gebied (Groen), het stedelijk gebied (Rood) en het water (Blauw) zijn van groot maatschappelijk belang. Vooral het afhandelen van de claims en aanspraken op deze gronden leidt tot complexe processen bij bestemmingswijziging, herinrichting en herontwikkeling van gronden, bedrijfsverplaatsingen, schadevergoeding en dergelijke.

Bij dit proces ontstaat er een steeds groter worden vraag naar deskundigen met kennis van het landelijk gebied. Het rentmeestersvak geeft hier invulling aan.

De rentmeester is een breed georiënteerde vastgoedadviseur en bezet een spilfunctie bij de inrichting van het ruimtelijke gebied in ons land, waarbij belangen worden afgestemd op alle betrokken partijen rekeninghoudend met heden, verleden en toekomst. In deze rol wordt opgetreden namens een opdrachtgever.

Villacus Rentmeesters treedt tevens op als adviseur bij kleinschalige vastgoedprojecten.

Ook in relatie tot het beheren van vermogens ontwikkelt Villacus Rentmeesters investerings-producten voor particuliere relaties.

Al met al kan Villacus Rentmeesters u op cliënt- en oplossingsgerichte wijze van dienst zijn bij al uw landelijk vastgoed gerelateerde zaken in Nederland en West-Europa.

Wij informeren u hier graag nader over.